Badania gleby są relatywnie tanie. Kiedy w końcu zdecydowaliśmy się na pobranie prób glebowych, przypominam jak zrobić to prawidłowo.

Podstawa to dobry plan. Sugeruję od narysowania, albo choćby naszkicowania planu naszego pola i zastanowienia się, czy jest równomierne, czy wszędzie gleba jest taka sama, czy część gleb nie jest położona w dolinie, a część na stoku choćby niewielkiego pagórka. Zastanówmy się i podzielmy pole tak, by z każdego kawałka, który ma nieco inne właściwości pobrać osobną próbę glebową. Warto również na plan nanieść zasięg głównych powierzchni uprawianych roślin – oddzielnie okopowe, zboża, rzepak, łąka, pastwisko. Decydując się na zbadanie gleby należy pamiętać również, że powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, nie powinna przekraczać 4ha.

Sugestia!

Próbkę warto oddzielnie przygotować dla każdej z upraw. Dlaczego? – tego domyśla się każdy rolnik – każda uprawa ma bowiem swoje preferencje jeśli chodzi o dostępność mikro i makroelementów.

Dopuszcza się pobranie jednej próbki z różnych upraw, jeśli mają podobne wymagania i historię nawozową pola – wyjaśnia pani Marianna. – Próbki glebowe pobiera się z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak, aby zebrana gleba była reprezentatywna dla danego kawałka pola. Zalecana głębokość pobierania wynosi od 0-20 cm na glebach ornych i 5-20cm na łąkach i pastwiskach  – tu z miejsc pobrania próbek trzeba usunąć 5 cm warstwę darni. W uprawach sadowniczych próbę pobiera się z dwóch poziomów – z warstwy 0-20cm i 21-40cm  – oddzielnie jako próbki.

Próbki należy pobierać wyznaczając zygzakowatą linię obejmującą jak największy zasięg  na jednorodnym polu. Jednak nie należy próbek pobierać na obrzeżach pola, w miejscach po stogach i kopcach oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych, całość wymieszać i przenieść około 0,5kg-1kg gleby do pudełka lub woreczka, nadając numer próbie i zapisać go na sporządzonym przez siebie planie pól. Próbki powinno się pobierać za pomocą laski glebowej, którą wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje a następnie z podłużnego zagłębienia zeskrobuje całą zawartość do torebki. Gdy takiej laski nie mamy, można również pobrać próbki za pomocą świdra lub szpadla.