• Kujawit – zawartość CaO 45-53%, odmiana 05 lub 04, frakcja 0-2mm, wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych powstające w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim; wapno nawozowe produkowane jest przez firmę Lafarge

Dostępne luzem

  • Kujawit Premium – zawartość CaO 50-53%, odmiana 04, frakcja 00 mm (pylista), wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych powstające w wyniku przerobu złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość w woj. kujawsko-pomorskim; wapno nawozowe produkowane jest przez firmę Lafarge

Dostępne luzem lub w opakowaniu BigBag – 1t

  • Wapno nawozowe Celiny – zawartość CaO 50-54%, odmiana 04, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnie Wapienia Celiny

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Morawica – zawartość CaO MIN. 50%, odmiana 04, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnię Wapienia Morawica

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Lhoist – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne luzem

  • Bukowiak – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04, frakcja 0-0,09mm, pyliste wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne luzem lub w opakowaniu typu BigBag 1t 

  • Wojcieszowiak Standard – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04, frakcja 0,1-1,0 mm, wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne luzem

  • Wojcieszowiak Premium – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04, frakcja 0-0,09 mm, wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne luzem

  • AgroBIELIK 50 – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04 – wapno nawozowe niezawierające magnezu, tlenkowe, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Głuchowiak Standard – zawartość CaO min. 50%, odmiana 04, frakcja 0-2mm  wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Dostępne luzem

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t, a także luzem

*Dawkę należy ustalić na podstawie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny.