• AgroBIELIK 60 – zawartość CaO min. 60%, odmiana 03 – wapno nawozowe niezawierające magnezu, tlenkowe, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 0,5t oraz 1t, a także luzem

  • AgroBIELIK 70 – zawartość CaO min. 70%, odmiana 02 – wapno nawozowe niezawierające magnezu, tlenkowe, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Sitkówka

Dostępne luzem

  • AgroBIELIK 90 – zawartość CaO min. 90%, odmiana 01 – wapno nawozowe niezawierające magnezu, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t, a także luzem

  • Oxyfertil Mix Ca 60 – zawartość CaO min. 60%, odmiana 03, frakcja 0-2 mm, wapno nawozowe niezawierające magnezu, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t oraz luzem

  • Oxyfertil Ca 85 – zawartość CaO min.85%, odmiana 01, frakcja 0-1 mm, wapno nawozowe niezawierające magnezu, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t

  • Oxyfertil Ca 90 – zawartość CaO min.90%, odmiana 01, frakcja 1-3 mm, wapno nawozowe niezawierające magnezu, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t

  • Oxyfertil Ca 90 – zawartość CaO min.90%, odmiana 01, frakcja 3-7 mm, wapno nawozowe niezawierające magnezu, pochodzące z przerobu skał wapiennych produkowane przez Lhoist

Dostępne w opakowaniu typu BigBag 1t

*Dawkę należy ustalić na podstawie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny.