• Wapno nawozowe Radkowit – zawartość CaO 30-35%, MgO 15-18%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnię Dolomitu Radkowice

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Radkowit Mix – zawartość CaO 30-35%, MgO 15-18%  odmiana 05, frakcja 0-2mm (drobne) wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnię Dolomitu Radkowice

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Premium – zawartość CaO 30-35%, MgO 15-18%  odmiana 05, frakcja 0-2mm (bardzo drobne) wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  wapiennych produkowane przez Kopalnię Dolomitu Radkowice

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Wszachów – zawartość CaO 28-32%, MgO 17-18%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Kopalnię Wszachów, grupa PBI

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Budy – zawartość CaO 29-32%, MgO 18-19%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Kopalnię Budy, grupa PBI

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Piskrzyn – zawartość CaO 29-31%, MgO 17-18%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Kopalnię Piskrzyn, grupa PBI

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Dewonit – zawartość CaO 41-45%, MgO 8-10%  odmiana 04, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Kopalni Jaźwica

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Dewonit – zawartość CaO 30-32%, MgO 17-19%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Kopalni Laskowa

Dostępne luzem

  • Wapno nawozowe Dewonit – zawartość CaO 25-37%, MgO 8-20%  odmiana 05, frakcja 0-2mm wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez, z przerobu skał  dolomitowych produkowane przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Kopalni Winna

Dostępne luzem

*Dawkę należy ustalić na podstawie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny.