Generalna zasada mówi, że nawozy wapniowe powinno się stosować na przedplon. Niemniej jednak zabieg wapnowania można przeprowadzać w ciągu całego roku. Wapno nawozowe należy wysiewać w równomierny sposób w ustalonej dawce. Należy pamiętać, żeby dobrze wymieszać nawóz z warstwą orną gleby – najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5-15cm.

Efekt działania nawozów odkwaszających najczęściej widoczny jest w drugim roku po ich zastosowaniu.

Wapnowanie wiosenne może być wykonane w ramach uprawek pod rośliny jare. Na terenach płaskich możliwe jest w okresie zimowym oraz pogłównie zarówno jesienne, jak i wiosenne.

W celu zmniejszenia ryzyka zbyt silnego i szybkiego wzrostu pH, który nie tylko uwstecznia mikroelementy, ale również przyspiesza mineralizację substancji organicznej, należy stosować duże ilości tak, aby nie doszło do przekroczenia dawki 9t/ha na glebach ciężkich, 6t/ha na glebach średnich, 3t/ha na glebach lekkich.