Znając zalecaną dawkę CaO i skład procentowy wapna, możemy wyznaczyć dawkę wapna nawozowego. Przykładowe wyliczenia dawki wapna nawozowego w masie czystego składnika na 1ha.

Obliczenie dawki nawozu wapniowego w masie na 1 ha:

D – zalecana dawka w składniku czystym (t/ha)

Z – zawartość składnika czystego w wybranym nawozie wapniowym (%)

M – masa nawozu wapniowego o zawartości CaO 54% do zastosowania na 1ha

Dane liczbowe:

D = 4t CaO/ha

Z = 54% CaO

Otrzymany wynik 7,4t, oznacza, że właśnie tyle potrzeba wapna nawozowego o zawartości tlenku wapnia CaO = 54% aby został spełniony warunek dawki 4t czystego składnika /ha

Można się pokusić o jeszcze bardziej dokładne wyliczenia i skorygować dane o reaktywność i wilgotność wapna nawozowego.