Naturalne: 

  • charakter skały macierzystej, z której gleba została wytworzona (ponad 90% gleb w Polsce powstało na skałach kwaśnych, naniesionych przez lodowce)  
  • wymywanie związków wapnia i magnezu przez opady atmosferyczne (kwaśne deszcze)
  • naturalne procesy biologiczne i chemiczne zachodzące w glebie (mineralizacja materii organicznej, aktywność mikrobiologiczna)

Antropogeniczne:

  • emisja do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu i węgla (emisja przez przemysł, spalanie paliw) 
  • stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych (m.in. N, P, S), na neutralizację np. 1kg azotu potrzeba 1,0 – 1,5 kg CaO. W Polsce stosuje się średnio 65,3 kg N/ha, czyli na neutralizację potrzeba około 60-100kg CaO.