Wielu z was gospodarzy niejednokrotnie miał dylemat czy wybrać wapno tlenkowe czy jednak węglanowe?!

Wapno tlenkowe (palone) działa czysto teoretycznie szybciej. Z matematycznego punktu widzenia siła odkwaszania jest jednak identyczna. Mechanizm przedstawiono poniżej:

Wapno węglanowe w glebie:

CaCO3 + CO2 + H2O => Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 => Ca2+ + 2OH- + 2CO2

Wapno tlenkowe w glebie:

CaO + H2O => Ca2+ + 2OH-

Teoria szybszego działania wapna palonego w stosunku do tlenkowego wynika z faktu, że forma tlenkowa gwałtownie wchodzi w reakcję z wodą, zmieniając miejscowo odczyn nawet do pH 12. Następnie odczyn ulega obniżeniu i po pewnym czasie trudno zauważyć różnice w stosunku do zastosowania wapna węglanowego. Gwałtowna zmiana odczynu nie jest jednak pożądana i dlatego właśnie wapna tlenkowe lepiej sprawdzają się na glebach ciężkich o dużym buforze.

Tabela 1. Porównanie skutków neutralizacji wapna palonego i wapna węglanowego.

Rodzaj glebypH wyjścioweForma zastosowanego wapnaDawka CaOdt/hazmiana pH w 4 roku po wapnowaniuzmiana pH w 6 roku po wapnowaniu
Gleba bardzo lekka4,5tlenek (1)węglan (2)30300,80,9
Gleba lekka4,4tlenek (1)węglan (2)70701,01,30,81,0
Gleba średnia4,3tlenek (1)węglan (2)70701,61,81,31,2
Gleba ciężka4,5tlenek (1)węglan (2)1001001,82,11,41,7
Gleba bardzo ciężka4,7tlenek (1)węglan (2)70701,41,31,21,2