Rośliny uprawiane na glebach kwaśnych nie tylko dają niższe plony, ale są również gorszej jakości. Ziemniaki uprawiane na glebie bardzo kwaśnej mają słabszą zdolność kiełkowania, kwiaty koniczyny wytwarzają mało nektaru dla pszczół, a w paszy zmniejsza się zawartość mineralnych składników pokarmowych. Zbiory z łąk kwaśnych zawierają mało białka.

Zwyżki plonów pod wpływem wapnowania tych samych roślin są znacznie większe na glebach lżejszych niż na glebach ciężkich. Reakcja roślin na wapnowanie jest bardzo zróżnicowana i zależy od odczynu gleby. Na glebach bardzo kwaśnych (pH do 4,5) rośliny mało wrażliwe na zakwaszenie gleby reagują na wapnowanie w małym stopniu, natomiast rośliny wrażliwe w bardzo wysokim stopniu.

Pod względem przeciętnej reakcji na wapnowanie, rośliny można podzielić na trzy grupy:

Rośliny silnie reagujące na zakwaszenie gleby (optymalne pH 6,0–7,5)
pszenica ozimabobiklucerna
pszenica jarakoniczynacebula
jęczmieńwykaczosnek
kukurydzasojaseler
rzepakgorczycakapusta
buraki cukroweburaki pastewneburaki ćwikłowe
Rośliny mniej wrażliwe na zakwaszenie gleby (optymalne pH 5,0–6,5)
żytomarchewgroch
owieslenfasola
ziemniakisłonecznikpomidory
Rośliny mało wrażliwe na zakwaszenie gleby (optymalne pH poniżej 5,0)
grykałubin żółtySeradela
TytońRzodkiewRzepa czarna

Źródło: IUNG–PIB w Puławach

Na glebach lekkich, na których udział roslin słabiej reagujących na wapnowanie jest duży, przeciętny efekt tego zabiegu jest mniejszy. Natomiast na glebach średnich i mocnych z przewagą roślin reagujących dodatnio na wapnowanie jest on większy (Rys. 1-4).

Rys. 1. Efektywność podstawowego zabiegu wapnowania w zależności od kategorii agronomicznej gleby

Rys. 2. Efektywność podstawowego zabiegu wapnowania w zależności od odczynu gleby

Rys. 3. Zwyżka plonów zbóż pod wpływem wapnowania na glebach o różnym odczynie

Rys. 4. Wpływ wapnowania i nawożenia magnezem na plonowanie żyta

Utrzymywanie optymalnego zakresu odczynu gleb w gospodarstwie jest podstawowym warunkiem opłacalności produkcji roślinnej. Niespełnienie tego warunku oznacza znaczną utratę plonu nasion, ziarna, korzeni, bulw i pasz, a także pogorszenie jakości konsumpcyjnej, paszowej i przemysłowej płodów rolnych

Tabela 1. Zakres odczynu gleby dla ważniejszych roślin uprawnych

Gatunek rośliny uprawnejOdczyn optymalnyGatunek rośliny uprawnejOdczyn optymalnyGatunek rośliny uprawnejOdczyn optymalny
ZbożaPrzemysłowec.d. Strączkowe
Pszenica5,5 – 7,5Rzepak5,5 – 7,5Groch6,0 – 7,5
Żyto4,0 – 6,5Len5,5 – 6,5Łubin biały6,0 – 7,5
Pszenżyto5,0- 7,0Konopie6,5 – 7,5Motylkowate pastewne, trawy
Jęczmień26,0 – 7,5Tytoń6,5 – 7,0Sardela4,5 – 6,5
Owies14,5 – 6,9StrączkoweLucerna6,0 – 7,5
Kukurydza5,5 -7,0Soja6,0 – 7,0Koniczyna czerwona5,5 – 7,0
Gryka5,0 – 6,5Groch polny, peluszka5,0 – 6,5Koniczyna biała5,0 – 6,5
OkopoweŁubin żółty4,0 – 6,0Trawy pastewne5,5 – 7,0
Burak cukrowy5,5 – 7,5Bobik6,0 – 7,51Rośliny tolerujące niski odczyn gleby2Rośliny nie tolerujące niskiego odczynu gleby
Ziemniak4,0 – 6,5Fasola6,0 – 7,5