Każda gleba, ze względu na wielkość kompleksu sorpcyjnego, posiada tylko jej właściwy zakres optymalnego odczynu (Tab.1). Powyżej tego zakresu wapnowanie jest praktycznie zabiegiem zbędnym. Z tej prostej przyczyny wapnuje się glebę, a dawkę wapna określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby klasy potrzeb wapnowania, które wynikają z odczynu i przynależności do określonej kategorii agronomicznej (Tab. 1 i 2).

Równoczesna znajomość odczynu i kategorii agronomicznej gleby są niezbędne do wyznaczenia optymalnej dawki wapna nawozowego

Przykład 1.

  1. Zmierzony odczyn gleby – 5,4
  2. Kategoria agronomiczna gleby – ŚREDNIA
  3. Klasa potrzeb wapnowania (patrz Tab 1) = POTRZEBNE
  4. Dawka wapna (patrz Tab. 2) = 3,0t CaO/ha

UWAGA! Dla tej samej wartości odczynu o dawce wapna decyduje kategoria agronomiczna gleby.

Tablica 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych1, pH mierzone w 1 mol KCl

Kategoria agronomiczna gleby Ocena potrzeby wapnowania
Optymalne PHKoniecznePotrzebneWskazaneOgraniczone2Zbędne
Bardzo lekkie5,1 – 5,3do 4,04,1 – 4,54,6 – 5,05,1 – 5,5od 5,6
Lekkie5,6 – 5,8do 4,54,6 – 5,05,1 – 5,55,6 – 6,0od 6,1
Średnie6,2 – 6,5do 5,05,1 – 5,55,6 – 6,06,1 – 6,5od 6,6 
Ciężkie6,6 – 6,8do 5,55,6 – 6,06,1 – 6,56,6 – 7,0od 7,1
Użytki zielone5,5 – 5,8do 5,05,1 – 5,55,6 – 6,0

1 wg zaleceń SCHR; 2 Optymalny odczyn gleby

Tablica 2. Dawka wapna nawozowego zalecane w Polsce w zależności od kategorii agronomicznej gleby i potrzeby wapnowania, w t CaO/ha

Kategoria agronomiczna glebyOcena potrzeby wapnowania
KoniecznePotrzebneWskazaneOgraniczone
Bardzo lekkie3,02,01
Lekkie3,52,51,5
Średnie4,53,01,71,0
Ciężkie6,03,02,01,0